Kontaktinformasjon


Farsund menighet

Besøksadresse: Kirkegaten 9, 4550 Farsund 
Fakturaadresse:
Postboks 182, 4553 Farsund 
Telefon:
47 47 33 40
Epost:
 farsund.menighet@farsund.kirken.no

Administrasjonsleder (permisjon)

Renate Reinertsen

47473340

Send epost

Ansatt

Anne Grethe Andreassen

Ansatt

Margrete Bjørndal

Ansatt

Henning Huseby Jansen

Ansatt

Sigrid Kydland

Ansatt

Runar Foss Sjåstad

Ansatt

Benjamin Strandberg

Ansatt

Wim Treurniet

Kontormedarbeider (vikar)

Anastasia Brekne

47473340

Send epost

Trosopplærer

Elen Kristin Meberg Seim

95213230

Send epost