FØRST- seminar på Kirketorget


Velkommen til FØRST- seminar på Kirketorget, søndag 11. september kl. 18:00. 

Les mer

 

FØRST- seminar på Kirketorget


Velkommen til FØRST- seminar på Kirketorget, søndag 11. september kl. 18:00. 

Les mer

 

Åpen kirke i Frelserens kirke


Åpen kirke, lørdag 2. juli fra 10:00-11:50. Stillhet, mulighet for samtale, lystenning og bønn. Pianokonsert fra 11:00-11:30 v/Sissel van der Hagen. Velkommen.

Les mer

 

Åpen kirke i Frelserens kirke


Åpen kirke, lørdag 2. juli fra 10:00-11:50. Stillhet, mulighet for samtale, lystenning og bønn. Pianokonsert fra 11:00-11:30 v/Sissel van der Hagen. Velkommen.

Les mer

 

Sommergudstjenester i Farsund menighet


Velkommen til sommergudstjenester i Farsund menighet i juni, juli og august. Klikk for en komplett oversikt. 

Les mer

 

Sommergudstjenester i Farsund menighet


Velkommen til sommergudstjenester i Farsund menighet i juni, juli og august. Klikk for en komplett oversikt. 

Les mer

 
 

FØRST- seminar på Kirketorget

Velkommen til FØRST- seminar på Kirketorget, søndag 11. september kl. 18:00. 

Les mer

 

Åpen kirke i Frelserens kirke

Åpen kirke, lørdag 2. juli fra 10:00-11:50. Stillhet, mulighet for samtale, lystenning og bønn. Pianokonsert fra 11:00-11:30 v/Sissel van d...

Les mer

 

Sommergudstjenester i Farsund menighet

Velkommen til sommergudstjenester i Farsund menighet i juni, juli og august. Klikk for en komplett oversikt. 

Les mer

 

Gave til barne-og ungdomsarbeidet

Tusen takk til Flekkefjord Sparebank som har gitt oss 11.000,- kroner til barne og ungdomsarbeidet!

Les mer