Gudstjeneste med sanger av Anne Grete Preus


Vel møtt til kveldsgudstjeneste med sanger og musikk av Anne Grete Preus, Frelserens kirke søndag 12.11. kl 19.00.

Tilbake