Kunngjøring av valgresultater


Vi venter fremdeles på resultatene fra den digitale forhåndsstemmingen. Resultatet fra lokalt menighetsrådsvalg vil bli kunngjort på menighetens facebook-side og nettside i arbeidstiden onsdag dersom de er gjort tilgjengelige.

Nå er kirkevalget over for denne gang. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har stemt ved både lokalt menighetsrådsvalg, og ved valg til Bispedømmeråd og Kirkemøte. I tillegg retter vi en stor takk til alle frivillige som har deltatt i gjennomføringen av valget.

 

Tilbake