Oppdatering fra staben i Farsund menighet


En oppdatering fra staben i Farsund menighet er nå lagt ut i forbindelse med situasjonen knyttet til Covid-19 viruset som preger hverdagen for oss alle. 

 

Vi opplever krevende dager, og hverdagene har i stor grad endret seg for de aller fleste av oss. For å bidra til å begrense videre smitte, er som kjent alle gudstjenester i Den norske kirke foreløpig avlyst fram til 22.mars, og alle andre kirkelige aktiviteter og samlinger innstilt inntil videre. Det er også innført et tak på 50 personer som kan være tilstede i begravelser og vielser i tida framover.

Men selv om kirkebyggene er stengt, er ikke kirka stengt! Vi vil hver søndag framover kl 11.00 sende lokale gudstjenester (uten menighet!) på Radio Lyngdal (se https://www.radiolyngdal.no/nettradio/ for frekvens). Den 15.mars sendes det gudstjeneste fra Kvinesdal kirke ved prost Geirulf Grødem, 22.mars fra Frelserens kirke i Farsund ved Kjell Arve Vidringstad. Programmet videre legges ut etter hvert, mest informasjon vil du kunne finne på våre facebook-sider.

Selv om vi ikke kan treffes fysisk for tida, ønsker vi som jobber i kirka å være tilgjengelige. Alle som ønsker noen å slå av en prat med eller dele bekymringer med, kan kontakte diakon Astrid Mattingsdal Nøtland på 905 07 642 eller sokneprest Henning Huseby Jansen på 976 33 127. Vi kan også kontaktes på messenger, snap og mail, og vi kan formidle praktisk hjelp om du har behov for det f eks i forbindelse med karantene. Velkommen til å ta kontakt!

Hilsen staben i Farsund menighet

For kontaktinformasjon til samtlige ansatte, klikk HER.

Tilbake