Farsund menighetsråd VALG 2023


VALG 2023:

Forhåndsstemming på Farsund menighetskontor følgende datoer: 

29.08. kl. 10:00-14:00

30.08. kl. 10:00-14:00

31.08. kl. 10:00-14:00
31.08. kl. 15:00-20:00 
 

05.09. kl. 10:00-14:00

06.09. kl. 10:00-14:00

07.09. kl. 10:00-14:00

Det vil også være mulig å forhåndsstemme før kveldsgudstjenesten i Frelserens kirke den 03.09. Det vil da kunne gjøre på Kirketorget fra 18:00-19:00.

Valgdag 11.09.2023. Stemmer til menighetsrådsvalget avgis v/Servicetorget på Farsund rådhus i tidsrommet 10:00-20:00. 

Liste over kandidater til kommende valg finnes HER. 

 

 

 

Sittende menighetsråd for Farsund menighet i perioden 2020-2024

Leder i Farsund menighetsråd:
Arild Dagfinn Tobiassen 
Tlf: 952 19 011 
E-post: tobiasse@online.no
 

Øvrige medlemmer: 

Henning Huseby Jansen (geistlig representant)
Anders Numme
Oddvar Sunde
Marit Oftebro
Benth Castberg
Randi Lohndal Frestad
Marte Beate Edvardsen
Bjørn Elle
Bodil Margrete Dale
Hans Arne Rogn
Hilde Rullestad
Marit Salvesen
Martha Salvesen
Mildrid Vandsvik Hansen 

Tilbake