SIFA


SIFA er et barnekort fra barn som går i 1.-7. klasse. Ordet SIFA betyr lovsang på swahili. Koret har øvelser på Bjørketun hver torsdag fra kl. 17:30-18:45. 

Koret ledes av:
Dirigent: Hilde Sletta- tlf. 951 43 590
Pianist: Siri Sunde- tlf. 951 30 586 
Sissi Kydland- tlf. 411 48 221 
Svein Ween- tlf. 419 35 597 

 

 

Tilbake