Spind kirke


Spind kirke er en korskirke i tre med ca. 250 sitteplasser, bygget i 1776. 

Spind kirke ligger i dag omkranset av gravlunden, via à vis det gamle kommunehuset i Spind. Kirken som står på stedet i dag er bygget i 1776, men det har trolig vært kirke her siden 1300-tallet. Et krusifix fra 1600-tallet som er plassert på altertavlen i dag, er trolig fra den forrige kirken. Andre elementer fra fra den forrige kirken er blant annet benkevanger fra 1713 som nå blir brukt som dekorative elementer på stedet. Kirkeklokkene i Spind kirke er fra 1732. 

Tilbake