Menighetsrådet 


 Farsund menighetsråd møtes månedlig til menighetsrådsmøte. Her publiser vi i etterkant referat fra møtene:

2019:
Januar - møtet avlyst 
Februar
Mars
April