Åpen kirke i Frelserens kirke


Åpen kirke, lørdag 2. juli fra 10:00-11:50. Stillhet, mulighet for samtale, lystenning og bønn. Pianokonsert fra 11:00-11:30 v/Sissel van der Hagen. Velkommen.

Åpen kirke, lørdag 2. juli fra 10:00-11:50. Stillhet, mulighet for samtale, lystenning og bønn. Pianokonsert fra 11:00-11:30 v/Sissel van der Hagen. Velkommen.

Øvrige åpningstider for Åpen kirke i juli er ukedager fra 12:00-14:00. Kirken vil være betjent av kirkevert og det vil være mulighet for bønn, stillhet og lystenning. Informasjon om kirkebygget på ulike språk vil ligge tilgjengelig for besøkende. 

Tilbake